TDD w praktyce

TDD w praktyce

W trakcie prezentowanego procesu poznasz podstawy Django, Selenium, git, jQuery i Mock, a także aktualnie stosowanych technologii programowania sieciowego. Jeżeli jesteś gotowy na podniesienie własnych umiejętności w zakresie programowania w Pythonie, ta książka wyraźnie pokazuje, że podejście oparte na TDD zachęca do tworzenia prostych układów i budzi zaufanie.

Download Now Read Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *