Python. Wprowadzenie. Wydanie IV

Python. Wprowadzenie. Wydanie IV

Dzięki tej książce zapoznasz się z podstawowymi typami wbudowanymi Pythona, takimi jak liczby, listy oraz słowniki, nauczysz się tworzyć i przetwarzać obiekty za pomocą instrukcji Pythona, a także opanujesz ogólny model składni tego języka, stworzysz strukturę kodu i wykorzystasz kod ponownie dzięki podstawowym narzędziom proceduralnym Pythona, dowiesz się wszystkiego o modułach Pythona – pakietach instrukcji i funkcji oraz innych narzędziach zorganizowanych w większe komponenty, odkryjesz narzędzie programowania zorientowanego obiektowo, umożliwiające strukturyzację kodu, opanujesz model obsługi wyjątków i narzędzia programistyczne służące do pisania większych programów, zapoznasz się z zaawansowanymi narzędziami Pythona, w tym dekoratorami, deskryptorami, metaklasami i przetwarzaniem tekstu Unicode.

Python. Wprowadzenie. Wydanie IV | | 4.5