Programlama ve Veri Yapılarına Giriş JAVA, C, C++ dilleri il…

Programlama ve Veri Yapılarına Giriş JAVA, C, C++ dilleri il...

Bu kitabın amacı programlama bilgisi olmayan giriş seviyesindeki bir kişiye bilgisayar mühendisliğinin iki temel dersi olan “programlamaya giriş” ve “veri yapılarına giriş” derslerinin bilgisini kazandırmaktır.

Programlama ve Veri Yapılarına Giriş JAVA, C, C++ dilleri il… | | 4.5