PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja

<h4><b>Najlepszy przewodnik dla odkrywców PHP!</b></h4><p>J?zyk PHP wci?? zyskuje na popularno?ci. Kolejne wersje, ci?g?e ulepszenia sprawiaj?, ?e w niektórych obszarach zaczyna on rywalizowa? z weteranami na rynku j?zyków programowania. Ten trend wida? równie? w ofertach pracy. Programi?ci biegle znaj?cy PHP s? wr?cz rozchwytywani na rynku! Warto do??czy? do tego grona. Je?li chcesz tworzy? zaawansowane aplikacje i pozna? PHP na wylot, trafi?e? na wymarzon? ksi??k?!</p><p>Dzi?ki niej ju? wkrótce staniesz si? prawdziwym ninj? programowania w PHP. Przeprowadzi Ci? ona przez wszystkie etapy poznawania j?zyka: skonfigurujesz serwer WWW i MySQL oraz PHP. Nast?pnie zaprojektujesz swoj? pierwsz? baz? i pod??czysz si? do niej, ?eby zapisa? i pobra? dane. W kolejnych rozdzia?ach przekonasz si?, jak wyra?enia regularne mog? Ci pomóc w codziennej pracy, dlaczego nale?y korzysta? z sesji oraz co mo?esz zapisa? w „ciasteczkach”. „PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja” jest genialnym przewodnikiem po PHP i MySQL. Pozwoli Ci przeobrazi? si? z laika w profesjonalist?. Zainwestuj w t? wiedz?!</p><p><b>B?yskawicznie opanuj:</b></p><ul><li>konfiguracj? serwera WWW i bazy danych MySQL</li><li>pobieranie danych z bazy i zapisywanie ich do bazy</li><li>sposoby wykorzystania sesji i plików cookies</li><li>niuanse j?zyka PHP</li></ul><h4><b>Zainwestuj w now? wiedz? o j?zyku PHP!</b></h4>

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja | | 4.5