MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych

MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych

Dzięki tej książce poznasz kod źródłowy i sposób działania tego narzędzia. Autor, przez wiele lat pracujący w zespole tworzącym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architekturę i wzajemne powiązania pomiędzy komponentami MySQL, strukturę kodu źródłowego oraz metody modyfikowania go przez kompilacją.

Download Now Read Online

Similar Free eBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *