Lập trình Python (Python programming language)

Lập trình Python (Python programming language)

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum. Giống như ngôn ngữ Perl, Python là ngôn ngữ mã nguồn mở, được sử dụng phổ biến đặc biệt trong Trí tuệ nhân tạo (AI). Cuốn sách này cung cấp đủ sự hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Python.
Trước khi bắt đầu tìm hiểu về Python, bạn nên chuẩn bị những kiến thức cơ bản về lập trình trước khi tìm hiểu về Python. 

Chúc bạn thành công!

Download Now Read Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *