Java w pigułce. Wydanie VI

Java w pigułce. Wydanie VI

Najnowsze wydanie książki Java. Almanach ma za zadanie przede wszystkim pomóc doświadczonym programistom maksymalnie wykorzystać technologie Java 7 i Java 8, chociaż może też posłużyć jako podręcznik do nauki programowania dla początkujących programistów. Pierwsza część zawiera zwięzłe wprowadzenie do języka Java i najważniejszych aspektów platformy Javy. Wszystkie opisy są poparte licznymi przykładami demonstrującymi sposoby użycia najnowocześniejszych interfejsów API i zastosowania najlepszych technik programistycznych.Here is Download Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *