JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw

JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw

Książka omawia konstrukcje
oraz wybrane narzędzia języka Java przydatne we wszystkich rodzajach
praktycznego programowania. Przeznaczona jest zarówno dla całkowicie
początkujących programistów, jak i tych, którzy pragną rozwijać swoje
umiejętności, a w szczególności zaznajomić się z ważnymi, nowymi elementami
języka w wersji 8. W prezentacji elementów i narzędzi
platformy Java czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania: co to jest? po co to
jest? kiedy i jak to stosować? 
Kilkaset przykładowych kodów nie tylko ilustruje omawiane koncepcje,
ale także w wielu przypadkach przedstawia rozwiązania praktycznych problemów.
Czytelnik dowie się, jak:

– budować klasy, implementować interfejsy, wykorzystywać polimorfizm,

– przetwarzać tablice, kolekcje, pliki, napisy, daty, liczby,

– programować współbieżnie,

– stosować interfejsy funkcyjne i lambda-wyrażenia,

– łatwo rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem przetwarzania
strumieniowego i technik filter-map-reduce. Nie są
wymagane żadne wstępne wiadomości o programowaniu.

JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw | | 4.5