Doğrudan Java Fundamentals Database Desktop Programming

Doğrudan Java Fundamentals Database Desktop Programming

Bu kitapta Java dilinin temel konularının yanısıra, orta ve ileri düzey konular da işlenmektedir. Nesneye yönelik programlamanın temeli örneklerle anlatmaktadır. Programlama dili ile ilgili konular dışında çeşitli temel kütüphaneler, SQL veritabanı, ağ programlama, masaüstü programlama gibi konular kitabın konularına eklenmiştir. Her bölümde öğrencinin bilgisini sınamak için görevler verilmiş, kitabın sonuna

da çözümler konmuştur. 

Aşağıdaki konuları içerir:
Java Fundamentals & Object-Oritented ProgrammingJava Database Programming : SQL/JDBC, XML/JAXPJava Desktop Programming : AWT & Swing

Doğrudan Java Fundamentals Database Desktop Programming | | 4.5