Derinlemesine Java – ORM, JPA & Hibernate

Derinlemesine Java - ORM, JPA & Hibernate

ORM (Object-Relational Mapping) Kavramları
JPA (Java Persistence API) Temel, Orta ve İleri Düzey Konuları
Hibernate hem XML hem de Annotation ile kullanımı
Uygulamalı Anlatımlar ve Örnek Proje Prototipleri
MySQL, NetBeans ve Eclipse Ekran Görüntüleri

Derinlemesine Java – ORM, JPA & Hibernate | | 4.5