Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScr…

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScr...

<div align=”center”><h4><b>Twórz natywne aplikacje za pomoc? standardowych technologii internetowych</b></h4></div><p>Je?li znasz HTML, CSS i JavaScript, jeste? gotowy na tworzenie aplikacji dla Androida. Ten praktyczny podr?cznik pomo?e Ci wej?? w ?wiat aplikacji przeznaczonych dla platformy Android, tworzonych w oparciu o otwarte standardy internetowe – przede wszystkim HTML5 – oraz dodatkowe narz?dzia, takie jak cho?by PhoneGap.</p><p>Dowiesz si?, jak budowa? aplikacje internetowe i jak wykorzysta? bezp?atny framework Adobe PhoneGap do przekonwertowania ich na natywne aplikacje dla Androida. Na w?asnej skórze przekonasz si?, ?e tak tworzone aplikacje s? przysz?o?ci? mobilnego ?wiata. Dzi?ki tej ksi??ce b?dziesz tworzy? elastyczne rozwi?zania dla szerokiego grona odbiorców.</p><p><b>Z t? ksi??k?:</b></p><ul><li>nauczysz si? wykorzystywa? HTML5, CSS i JavaScript do tworzenia aplikacji mobilnych</li><li>stworzysz dynamiczny, pe?ny animacji interfejs u?ytkownika</li><li>rozwi??esz najcz?stsze problemy dzi?ki PhoneGap</li><li>opublikujesz aplikacj? w sklepie Google Play!</li></ul><div align=”center”><h4><b>Stwórz aplikacj?, opublikuj j? w Google Play i odnie? sukces!</b></h4></div>

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScr… | | 4.5