The Definitive Guide to Java Swing

The Definitive Guide to Java Swing

Fully updated for the Java 2 Platform, Standard Edition version 5.0, the third edition of this praised book is a one-stop resource for serious Java developers. This book shows you the parts of Java Swing API that you will use daily to create graphical user interfaces (GUI). You will also learn about the Model-View-Controller architecture […]

Python. Uczenie maszynowe

Python. Uczenie maszynowe

Niniejsza książka jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozwinąć swoją wiedzę o danych naukowych i zamierza w tym celu wykorzystać język Python. Przystępnie opisano tu teoretyczne podstawy dziedziny i przedstawiono wyczerpujące informacje o działaniu algorytmów uczenia maszynowego, sposobach ich wykorzystania oraz metodach unikania poważnych błędów. Zaprezentowano również biblioteki Theano i Keras, sposoby przewidywania wyników […]

Python Data Science Essentials

Python Data Science Essentials

Gain useful insights from your data using popular data science tools Key Features A one-stop guide to Python libraries such as pandas and NumPy Comprehensive coverage of data science operations such as data cleaning and data manipulation Choose scalable learning algorithms for your data science tasks Book Description Fully expanded and upgraded, the latest edition […]

Java. Kompendium programisty. Wydanie IX

Java. Kompendium programisty. Wydanie IX

W trakcie lektury zdobędziesz informacje na temat składni Javy, typowych konstrukcji oraz najlepszych technik programowania. Ponadto poznasz platformę JavaFX i wyrażenia lambda oraz odkryjesz sposoby radzenia sobie z zagadnieniem wielowątkowości. Książka ta jest doskonałą i pasjonującą lekturą zarówno dla programistów języka Java, jak i osób chcących poznać ten język.

Python GUI For Signal and Image Processing

Python GUI For Signal and Image Processing

You will learn to create GUI applications using the Qt toolkit. The Qt toolkit, also popularly known as Qt, is a cross-platform application and UI framework developed by Trolltech, which is used to develop GUI applications. You will develop an existing GUI by adding several Line Edit widgets to read input, which are used to […]

The JavaScript Pocket Guide

The JavaScript Pocket Guide

JavaScript is an object-oriented scripting language that enables you to modify a document’s structure, styling, and content in response to user actions. This handy pocket serves as both a quick introduction to the language and acts a valuable reference. It’s packed with tips as well as JavaScript syntax, methods, and properties. Concise and inexpensive, it’s […]

Python lernen in abgeschlossenen Lerneinheiten

Python lernen in abgeschlossenen Lerneinheiten

Dieses Buch bringt Einsteigern anhand einzelner abgeschlossener Lerneinheiten das Programmieren mit Python bei. Es zeigt den Entwurf von effizienten Daten- und Ablaufstrukturen und versetzt dadurch in die Lage, algorithmische Konzepte zu verstehen und in Programmcode umzusetzen. Die zentralen Lernziele sind das Verstehen der Abstraktionskonzepte moderner Programmiersprachen und das Erlernen des logischen und algorithmischen Denkens. Mit diesem […]